ШОР

Графік ШОР 2022-2023..pdf

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ТА УЧЕНИЦЯМИ

ЛІЦЕЮ ,,ПОЛІТ”

У ШКОЛАХ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ

2020-2021 н. р.

 

З метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального й творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнів та учениць, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей та їх наставників у ліцеї постійно ведеться планомірна робота з цього напрямку.

Робота колективу ліцею ,,Політ” щорічно проводиться з метою виявлення та підтримки таланови­тої молоді, створення умов, необхідних для роз­витку індивідуальності та неординарних здібно­стей учнів і має свої позитивні результати. Щороку вони відображаються в результатах участі учнів ліцею в Усеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, Усеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, інших інтелектуальних конкурсах та змаганнях.

Аналіз результативності виступу учнів ліцею в зазначених змаганнях, порівняльні результати виступу команди ліцею в попередні роки свідчать про те, що педагогічним колективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє гурткова робота,  індивідуальні та групові заняття в Школі олімпійського резерву, інтелектуальні ігри та конкурси, проведення предметних заходів.

1.     Наказом від 28.08.2020 р. № 79-о/с ,,Про організацію роботи школи олімпійського резерву в ліцеї ,,Політ” на 2020-2021 н. р.” створено ШОР, призначено 25 викладачів різних дисциплін, розподілено години за рахунок відведених на спецкурси, факультативи, групові та індивідуальні заняття.

2.     Охоплено всі олімпіадні та МАНівські предмети.

3.     Викладачами розроблено програми для підготовки учнів з кожного предмета та календарно-тематичні плани.

4.     Складено графік проведення занять.

5.     Заведено журнал для реєстрації проведених занять, у якому викладачі фіксують проведені заняття.

6.     25.11.2020 з метою ознайомлення ліцеїстів та викладачів з вимогами до написання учнями наукових робіт різних видів та суттю дослідницької діяльності проведено розширене засідання ШОР із залученням до участі наукового консультанта ліцею, доктор філософських наук, директор Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Москалика Г.Ф. та кандидата психологічних наук, завідувача кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та гуманітарних дисциплін КПК імені А.С.Макаренка Яценко Т.В.

 

 


Графік ШОР 2020-2021.doc