Віктор Васильович Шакотько – випускник Глухівського педінституту за спеціальністю “Вчитель загальнотехнічних дисциплін”. У Кременчуці з 1980 року. Зі школи № 17 був переведений на посаду інспектора Автозаводського райвно.

Коли в 1985 році інформатика з’явилася як навчальний предмет у шкільній програмі, надавав сприяння в організації перших занять з використанням комп’ютерної техніки у середній школі № 30, при цьому сам глибоко зацікавився екзотичною на той час наукою, широкими перспективами, які відкриває практичне застосування інформаційних технологій. У подальшому шляхом самоосвіти поглиблював і розширював знання в цій галузі.

З 1987 року перебував у тодішній Німецькій Демократичній Республіці, працюючи вчителем і інспектором у розташованій там Групі радянських військ і мав можливість оволодіти новітньою комп’ютерною технікою, якої ще не було в СРСР.

Повернувшись на батьківщину, з 1 вересня 1992 року почав працювати на посаді заступника директора педучилища з навчальної роботи з наміром передавати набуті знання і досвід колегам, всюди, де тільки можна, запроваджувати інформаційні технології, озброювати відповідними знаннями педагогів і вихованців, вести їх по щляху до створення в Україні інформаційного суспільства.

Уся подальша діяльність Віктора Васильовича, поряд із зразковим виконанням прямих службових обовя’язків, спрямована на втілення в життя цього провідного задуму.